Školou chodí Mikuláš…..

5. prosince 2014

Už od středy 3. 12. 2014 jste mohli pozorovat, jak se míhá Mikuláš s anděly a čerty nejen naší školou, ale především v institucích, které poskytují možnost vykonávat pedagogickou praxi studentům oboru předškolní a mimoškolní pedagogika v průběhu celého roku.

K radostným událostem budoucích pedagogů patří výstupy, týkající se různých svátečních dnů. Letos, jako každý rok, připravili žáci 3. a 4. ročníku SOŠPg  program pro děti v mateřských školách, školní družině, Diakonii v Čáslavi a základní škole praktické. Dívky ze 3. a SOŠPg  potěšily děti v místní  nemocnici  a  pacienty na oddělení pro dlouhodobě nemocné. Odměnou byly úsměvy všech přítomných, veselá nálada, příjemná atmosféra i slzy dojetí. Možná i dnes navštíví vaši třídu „ nebeská návštěva „  a připomenete si zážitky z dětství na  „ Vašeho Mikuláše“.

Dík všem aktérům v roli

za pedagogický tým Marie Frajerová

Poslední novinky