Slavnostní setkání v rezidenci amerického velvyslance

21. září 2017

V podvečer 19. září 2017 jsme se společně s naší americkou asistentkou Lakkou Benti a ředitelem školy Davidem Tichým zúčastnili ojedinělého setkání, které se konalo v nádherném sídle velvyslance USA v pražských Dejvicích.

Chargé d´affaires ad interim americké ambasády, paní Kelly Adams-Smith, pozvala do rezidence velvyslance v Petschkově vile představitele Ministerstva školství ČR, zástupce Fulbrightovy nadace a její stipendisty, aby slavnostní recepcí zahájila letošní stipendijní program této významné mezivládní organizace. Paní Kelly Adams-Smith zvláště vřele přivítala 30 stipendistů – asistentů ve výuce angličtiny, mezi které patří i naše Lakka, ředitele českých středních škol, kde budou tito stipendisté působit, i mentory asistentů – české učitele angličtiny. Jak už jistě víte, naší škole se letos naskytla výjimečná příležitost zúčastnit se aktivně tohoto programu, když jsme právě díky Fulbrightově nadaci získali pro výuku angličtiny asistentku ze Spojených států. Není proto vyloučeno, že naše město navštíví v letošním školním roce některý z představitelů této nadace či dokonce samotného amerického velvyslanectví.

Jana Nováková

 

Poslední novinky