SOČ

27. února 2014

Ve středu 26. 2. 2014 se na naší škole konala 1. část školního kola Středoškolské odborné činnosti.

Studenti 4. ročníků školy musí v rámci návštěvy volitelného předmětu občanský a společenskovědní základ vypracovat seminární práci ze zvoleného oboru. Mělo by to být téma, které je jim blízké a které by jim umožnilo lépe poznat problematiku, jež chtějí dále studovat. Svou práci potom musí prezentovat a obhájit před kolektivem. Nejzdařilejší práce pošleme do krajského kola soutěže SOČ.

 

Poslední novinky