Soutěž „Myšlenková mapa v anglickém jazyce“ aneb pocta Williamu Shakespearovi

28. června 2016

V letošním roce, kdy uplynulo již čtyři sta let od úmrtí Williama Shakespeara, proběhla celá řada literárních akcí a soutěží věnovaných největšímu z anglických básníků a dramatiků, jehož díla zůstávají stejně aktuální a inspirativní jako v době svého vzniku.

Na osobnost a tvorbu „avonského barda“ se zaměřila také celostátní soutěž s názvem Myšlenková mapa v anglickém jazyce, kterou pořádá Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České v Odrách. Tato soutěž, určená studentům 1. až 3. ročníků středních pedagogických škol, si klade za cíl podpořit využívání aktivizujících metod ve výuce a zvýšit čtenářskou gramotnost studentů v anglickém jazyce. Soutěž je rozdělena do dvou věkových kategorií a mohou se jí účastnit jak dvojice, tak jednotlivci.

 

Úkol pro letošní ročník zněl následovně: vytvořit knihu či spíše knížku výstřižků (tzv. scrapbook) o rozsahu nejvýše 5 stran, jež prostřednictvím myšlenkových map čtenářům přiblíží Shakespearův život a tvorbu, nebo se detailněji zaměří na některé z jeho děl. Odborná porota, složená z vyučujících anglického jazyka a výtvarné výchovy, následně posuzovala obsahovou, jazykovou i uměleckou stránku soutěžních prací. Úspěšní „řešitelé“ tedy museli prokázat nejen patřičnou dávku originality a výtvarného nadání, ale také odpovídající jazykové dovednosti. Po skončení soutěže se v prostorách pořadatelské školy uskutečnila výstava všech soutěžních prací.

 

Naši školu v této soutěži reprezentovaly Kateřina Jiráková a Bohdana Lejnarová z 3. ročníku SOŠPg, které soutěžily ve II. kategorii. Ve své knize, využívající pestrou škálu výtvarných technik, nejprve stručně představily osobnost velkého renesančního barda i jeho dramatickou a básnickou tvorbu. Podrobněji se věnovaly dějové linii a postavám klasické milostné tragédie Romeo a Julie. V konkurenci patnácti soutěžních dvojic ze sedmi pedagogických škol skončily naše studentky těsně pod stupni vítězů, neboť obsadily dělené 4. místo, což lze bezpochyby považovat za úspěch. Za své leporelo děvčata získala čestné diplomy a také věcné ceny v podobě klasických děl anglické literatury z edice Penguin Readers.

 

Úspěšné dvojici tímto gratulujeme a pevně doufáme, že se v novém školním roce dočkáme dalších pěkných umístění v této či jiné mezioborové soutěži.

 

Tomáš Burda

 

 

 

Poslední novinky