Souvislá pedagogická praxe

19. května 2017

pro 1.-3.ročníky SOŠPg a 3.ročník lycea započala tento týden.

Studenti  prvních  ročníků s nadšením vstoupili  do mateřských škol, kde budou získávat zkušenosti tři týdny. Dívky z druhého ročníku  SOŠPg a 3.r. lycea zkoušejí  využít své  pedagogické dovednosti ve školních družinách a  studenti třetího ročníku SOŠPg budou měsíc ve speciálních zařízení poznávat, zda se hodí pro tuto  náročnou  pedagogickou  práci  včetně DDM  a DD. Přejeme mnoho energie a pedagogického nadšení pro budoucí profesi.

Za tým PEP M.Frajerová

Poslední novinky