Souvislá pedagogická praxe 4. lycea a 4. ročníků SOŠPg skončila.

1. února 2015

Mnozí se neradi loučili se svými žáky a klienty a sednout si zpět do školních lavic nebude jednoduché. Vyzkoušeli si práci „za katedrou“ a nyní je čeká permanentní příprava k maturitě.

Třetí ročníky SOŠPg prožily půlroční zkušební dobu v podobě „průběžné pedagogické praxe“. Poprvé si vyzkoušely roli paní učitelky a výuku v alternativní či klasické mateřské škole před spolužačkami a vedoucími praxe. V druhém pololetí se skupiny vystřídají a studentky budou moci posoudit, který styl vzdělávání je jim bližší.

Přejeme všem žákům příjemné prázdniny a po načerpání energie mnoho sil a vůle při nabývání nových vědomostí.

Za pedagogický tým M. Frajerová, vých. por. školy

Poslední novinky