Souvislá pedagogická praxe

23. května 2014

Naše škola žije maturitními zkouškami , avšak studentky 1.-3. ročníku SOŠPg a 3. r. lycea prožívají zcela jiné starosti.

Některé poprvé stojí před dětmi předškolního či mladšího školního věku, jiné již jako zkušené pedagožky praktikují ve speciálních zařízeních. Vyučující sledují jejich profesionální dovednosti při průběžné pedagogické praxi a zároveň získávají zpětnou vazbu od vedoucích jednotlivých institucí i samotných studentů při dlouhodobějším působení v jmenovaných zařízeních . Máme radost, že naše žákyně zvládají svoji úlohu výborně a že si zatím  vedou při samostatné práci velice dobře. Děkujeme paním učitelkám za trpělivost i pochopení při vedení souvislé praxe, neboť vstup do reálného prostředí není jednoduchý a představuje pro obě strany mnoho úsilí při přípravě programu na každý den .

Při hospitacích se setkáváme  s našimi bývalými absolventkami, které většinou nacházíme v roli ředitelek či vedoucích jednotlivých institucí. Těší nás, že se věnují oblasti školství a že si uvědomují, jakou roli hrála v jejich životě  čáslavská pedagogická škola, na niž  vzpomínají s láskou a respektem.

Vyučující pedagogiky a psychologie

Poslední novinky