Souvislá pedagogická praxe

8. ledna 2015

4.ročníků S0ŠPg a pedagogického lycea začala tento týden

Studenti se vždy velmi těší na 14denní či měsíční působení v pedagogických institucích. Naše škola má velmi dobré jméno a ředitelé MŠ a ZŠ rádi přijímají čáslavské žáky. Často se při hospitacích setkáváme s našimi absolventkami , které pedagogickou praxi vedou. Přejeme všem zainteresovaným mnoho úspěchů a pozitivní motivace do náročného, ale krásného povolání.

Za vyučující PEP M.Frajerová

Poslední novinky