Souvislá pedagogická praxe

21. června 2015

Studenti SOŠPg se vrátili ze svého pedagogického působení v mateřských školách, školních družinách či speciálních zařízení. Vesměs byli spokojeni a přesvědčili se, že svůj profesionální zájem zvolili správným směrem.

Žákyně třetího ročníku prezentovaly své zkušenosti pro spolužáky ve středu 18.6.2015 v aule školy. Byly nadšené a mnohé uvažují o studiu speciální pedagogiky. Potvrdily,  že  působení v těchto   výchovně vzdělávacích  institucích je náročné, ale klienti jsou vděční a milí.  Příští rok se budou rády vracet do stejných zařízení.

Za předmětovou komisi ped/psy                      Marie Frajerová

Poslední novinky