Souvislá pedagogická praxe

29. května 2016

Zatímco studenti čtvrtých ročníků gymnázia SOŠPg pokračují ve zkouškách na vysoké školy

nebo se teprve chystají na maturitní zkoušku ( pedagogické lyceum ), studenti prvních, druhých a třetích ročníků SOŠPg absolvují souvislou pedagogickou praxi. Studenti třetího ročníku pedagogického lycea ukončují 14denní zkušenost ve školních družinách. Všichni byli nadšení , raději by pokračovali v pedagogickém působení než v návratu do školních lavic.

Studenti pedagogické školy ještě ve své práci pokračují. Věříme, že nadšení pro budoucí povolání všem vydrží.

Za vyučující PEP    Marie Frajerová

Poslední novinky