SPOLEČNÁ CESTA 2017

22. září 2017

Ve čtvrtek, 21. září 2017, se skupinka studentů pedagogické školy zúčastnila projektu Společná cesta 2017

V rámci toho projektu, který probíhal v rámci inkluze, se uskutečnilo několik přednášek pro žáky 4. tříd základních škol, během kterých děti zjistily, že žáci chodící do školy v Asii nebo v Americe jsou úplně stejní jako oni, žáci navštěvující základní školy v České republice. Školy se liší pouze vybavením, což je ale pouze otázka finančních záležitostí dané instituce. Také zjistili, že není důležité, jakou má člověk barvu. Díky tomuto projektu se na Hřišti u Biosky v Kutné Hoře sešlo na 160 žáků kutnohorských základních škol, kteří v různých týmech společně plnili úkoly, které si pro ně připravili organizace: DDM Dominik Kutná Hora, sdružení Dítě a kůň, Oblastní charita Kutná Hora, Klub Maják a Středisko Racek. Během plnění úkolů si děti vyzkoušely vzájemnou spolupráci, prověřily své fyzické i manuální dovednosti a v neposlední řadě si celé dopoledne užily.

My, jako studenti pedagogické školy a budoucí pedagogové, jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli naše budoucí povolání a získali jsme nejednu cennou zkušenost, která se nám bude během pedagogické praxe hodit.

Tímto bychom chtěli poděkovat panu profesorovi, Mgr. Vítu Jezberovi za zprostředkování a možnost účastnit se této akce, a paní Sylvě Doušové za skvělou organizaci celého dopoledne.

Studenti 3.L, 4.L a 3. SOŠPg

Poslední novinky