Srovnávací pedagogika s Ulrikou

3. listopadu 2016

Dne 10. října měla třída 4. ročníku Pedagogického lycea nečekanou, avšak o to více vzácnou a milou návštěvu.

Jelikož aktuálním tématem našich hodin pedagogiky je komparativní, neboli srovnávací pedagogika (obor pedagogiky, který sleduje a porovnává výchovné a vzdělávací systémy v různých zemích světa), měli jsme tu čest se blíže seznámit se vzdělávacím systémem Spolkové republiky Německo. Již zmiňovaným hostem byla bývalá studentka osmiletého gymnázia naší školy, Ulrika Tillmann. Myslím, že díky Ulričině skvělému, srozumitelnému zpracování pro nás mnohdy spletitého konceptu a perfektní ústní prezentaci, ve které Ulrika mohla čerpat mimo jiné také z vlastní zkušenosti, jsme se dozvěděli mnoho nových, užitečných a zajímavých informací. Téma nás skutečně upoutalo, přirozeně tedy vyvolalo spoustu otázek. K některým z nich jsme se vyjádřili v následné živé diskuzi, která se následně ve třídě rozpoutala. Tímto bychom chtěli poděkovat paní profesorce Bártové za zprostředkování tohoto nevšedního zážitku a Ulrice za skvěle odvedenou práci a odvahu.

Elišku Vomočilovou za 4. L

I když je moje maturita už více než rok zpátky, v pondělí 10. října jsem měla možnost cítit se na hodinu zase tak, jako bych stále byla studentkou gymnázia. Při hodině pedagogiky jsem totiž mojí bývalé třídní paní profesorce pomohla představit německý školní systém, kterým jsem z části sama prošla. Stát před tabulí s powerpointovou prezentací před třídou ve mně samozřejmě vzbudilo vzpomínky na všechny moje referáty, které jsem ve škole kdy měla. Ale taky to bylo trochu jiné, a to v tom, že jsem měla pocit, že jsem třídu zaujala a navíc mohla mluvit o svých vlastních zkušenostech. Měl jsem radost, že jsem si s děvčaty mohla i trochu popovídat, porovnat výhody a nevýhody německého školního systému a zodpovědět i pár otázek. Doufám, že jsem třeba alespoň někoho motivovala, vzít studium v zahraničí vůbec v potaz, ale i jen pokud si holky u maturity na můj referát vzpomenou, úplně mi to stačí. Na školu vzpomínám ráda, především na poslední rok, a tak se ráda i vracím, o to více, když můžu i nějak pomoct.

 

Ulrika Tillmann

Poslední novinky