Středověké umění v Anežském klášteře

24. března 2017

Ve čtvrtek 16. března se naše třída sexta vypravila na exkurzi do Prahy za doprovodu pana profesora Nováka. Cílem byla stálá expozice středověkých mistrů v klášteře sv. Anežky České.

Nesměla chybět ani procházka po památkách, šli jsme například kolem kostela sv. Jakuba, pomníku Franze Kafky, Domu U Minuty, Clam-Gallasova paláce, Klementina a řady dalších. Zopakovali jsme si tak znalosti získané v předmětu dějiny umění a dávná díla jsme mohli vidět přímo ve skutečnosti.

V samotných prostorách kláštera jsme strávili přibližně 3 hodiny. Kromě obdivování středověkých soch a obrazů nás zaujala architektura objektu a přilehlé zahrady. Nejprve nám pan profesor Novák přiblížil historii kláštera, kdo to byla Anežka Česká a formou zajímavé přednášky pojal i vyprávění o exponátech. Uvnitř galerie nás nejvíce oslovily deskové obrazy Mistra Třeboňského oltáře, v zahradách pak i díla současných českých umělců; mezi nimi nemohlo neupoutat vysvětlení osudu sochaře P. Opočenského nad jeho kamenným objektem.

Díky krásnému počasí jsme si historické krásy Prahy opravdu vychutnali. Za organizaci a výklad děkujeme svému průvodci.

Třída sexta

Poslední novinky