Studentka Septimy Ulrika Tillmann složila úspěšně jazykové zkoušky z německého jazyka na nejvyšší možné úrovni C2

16. dubna 2014

Ve dnech 27. a 28. března se studentka Septimy Ulrika Tillmann zúčastnila jazykových zkoušek z německého jazyka úrovně C2

Großes Deutsches Sprachdiplom, které úspěšně složila. Tento certifikát předpokládá vysoce pokročilou jazykovou úroveň a odpovídá nejvyššímu stupni škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Celá zkouška se skládá ze čtyř modulů. Čtení, poslech a písemný projev se zkouší jeden den, zatímco ústní zkoušky probíhají až den druhý. Ulrika absolvovala přípravný kurz na pražském Goethe Institutu, který nabízí nejen zkoušky, ale právě i výuku němčiny rodilými mluvčími na všech úrovních.

Tato zkouška opravňuje zahraniční uchazeče ke studiu na německých univerzitách.

Za celou školu Urice srdečně gratulujeme a přejeme hodně úspěchů při dalším studiu

Mgr. Ivana Frýbová

Poslední novinky