STUDENTSKÁ THÁLIE ocenila studentku pedagogického lycea

24. března 2015

11. března se na Nové scéně Národního divadla předávaly divadelní a literární ceny 3. ročníku soutěže pro mladé umělce - STUDENTSKÁ THÁLIE.

Literární sekce se letos účastnilo 22 mladých autorů, převážně z uměleckých škol a pražských gymnázií. Studentka 3. ročníku našeho pedagogického lycea Veronika Volejníková (specializace dramatická výchova, vyučuje kolegyně Klára Fidlerová) se přihlásila do této so utěže. Její divadelní hra nazvaná Pojednání o zářijovém syndromu byla nominována do sekce Autorský počin a zde byla Veronika vybrána do skupiny literárních talentů Ozvěny Studentské Thálie. Dále bude pracovat s mentory (básníkem Lubomírem Brožkem a spisovatelem Petrem Koudelkou) a zúčastní se dalších autorských čtení a tvůrčích prezentací. Ozvěny Studentské Thálie mj. vystoupí na listopadovém Poetickém fóru v Knihovně Václava Havla.

Více informací na http://www.studentskathalie.cz/index.html

Veroniko, blahopřejeme k velkému úspěchu.

Mgr. Jana Andrejsková

Poslední novinky