Talk - talk

25. května 2017

Tento týden navštěvují studenti druhých a třetích ročníků anglický kurz "Talk-Talk". V rámci tohoto kurzu navštívili naši školu Katie a Sean ze Skotska a Steve z Anglie. Studenti jsou rozděleni do tří skupin, kdy každá má svého rodilého mluvčího.

Ale není tomu tak po celý týden. Kate, Sean a Steve se mezi třemi skupinami každé dvě hodiny střídají, aby studenti poznali i odlišné přízvuky. Největší podíl na náplni každé hodiny má samozřejmě konverzace. Studenti se snaží konverzovat na témata jako je Česká republika či stereotypy ve společnosti. Velice oblíbenou část hodin tvoří anglické hry, které slouží k procvičení výslovnosti. Studenti jsou z kurzu nadšení a věří, že se jejich jazykové schopnosti alespoň o trochu zlepšily.

Poslední novinky