"Ten verš si tiše říkám"

26. března 2013

tak zní název recitační soutěže, jejíž krajské kolo proběhlo v sobotu 23. března 2013 v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře

Naši školu reprezentoval student Vojtěch Nezbeda ze septimy a postupuje do celostátního kola.
Vojtovi děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mu hodně úspěchů v celostátní přehlídce v recitaci
Wolkerův Prostějov.
 
Mgr. Dagmar Damková

Poslední novinky