TEP-faktor

16. června 2013

Dne 10. června se třídy tercie a kvarta zúčastnily TEP-faktoru, soutěže na téma Boyardu.

Pod dohledem paní profesorky Krejčíkové a Kořínkové jsme se v pondělí ráno vydali autobusem do Chotilska, kde se celá soutěž odehrávala.  Po příjezdu nám byl vysvětlen průběh soutěže a my jsme se vesele vrhli do plnění různých úkolů. Naším úkolem bylo ve třech až pětičlenných týmech zdolat dvacet místností, které byly zaměřeny nejen na naše fyzické, ale i logické dovednosti. V průběhu jsme zjistili, jak je důležité spolupracovat. Každý si v soutěži určitě našel něco, co ho zaujalo. I přes naše velké snažení se nikomu nepodařilo zdolat poslední 21. místnost, ale nakonec jsme se do ní s pomocí organizátorů soutěže dostali.  V budově byla k dispozici i pláž, na které jsme si mohli odpočinout a něco si koupit u baru. Tenhle výlet se nám všem určitě líbil a už se těšíme na další!

Za tercii a kvartu Lucie Petrová

Poslední novinky