The Canterville Ghost

31. března 2016

Dne 22. března žáci vybraných tříd navštívili Východočeské divadlo v Pardubicích.

Skupina amerických divadelníků (The American Drama Group Europe) zde ztvárnila příběh anglického dramatika Oscara Wilda - The Canterville Ghost. Jak jinak než v angličtině. Představení bylo dobře srozumitelné, vtipné a plné zdařile zazpívaných písní. Vřele doporučuji dalším studentům, kteří budou mít v příštích letech příležitost zhlédnout představení této skupiny, aby ji nepromarnili.

Poslední novinky