Trochu jiná výuka

20. prosince 2016

Dnes jsme si, my studentky 4. lycea, vyzkoušely naše pedagogické schopnosti v praxi, připravily jsem si hodinu německého jazyka pro třídu primánů.

Ze začátku jsme se společně představili  a řekli, odkud jsme. Jako další na řadě byly barvy, čísla a ovoce. Nejprve jsme ukázali na připravených papírech čísla, která označovala nějakou barvu a pro příklad i ovoce. Zároveň jsme primánům rozdali obrázky, které podle čísel s přiřazenými barvami vybarvovali.

Než jsme přešli k vánoční koledě, zopakovali jsme si, jak se jmenujeme, kolik nám je let apod. Poté děti dostaly papíry s textem ukolébavky a společně jsme si ji zazpívali. Šlo jim to parádně!
Hned poté, co nám samy holky zazpívaly za doprovodu fléten, vše jsme ještě jednou zopakovali a primáni dostali k vyplnění pracovní list.
A abychom na tento skvělý den nezapomněli, společně jsme se vyfotili. Všichni spolupracovali a tak doufáme, že si od nás, nejen s vánočním obrázkem na vybarvení, alespoň něco odnesli a zapamatovali.

Veronika Radilová, 4L

Poslední novinky