Učím se, prožívám a porovnávám …

30. září 2013

Andrea Buchtová z III. ročníku gymnázia a její stipendijní pobyt v Německu

V termínu od 12. srpna do 11. září jsem se zúčastnila stipendijního pobytu v Německu, který jsem na jaře tohoto roku vyhrála v soutěži pořádané pražskou organizací Zentralle für Auslandswesen. Podmínkou výhry stipendia bylo splnění tří úloh – napsat slohovou práci na téma „Was ich über Deutschland weiß, was ich gerne kennen lernen und wissen möchte“, nahrát čtený text na téma Fasching a pohovořit o jednom z tradičních českých svátků. Kromě zástupců z Čech se pobytu účastnili i výherci z Egypta, Maroka, Kamerunu nebo Keni.

Hlavním cílem nebylo jen zlepšit si své jazykové dovednosti, ale také poznat co nejvíce ze země, jejíž jazyk se já a ostatní účastníci pobytu učíme. Díky tomu jsem získala možnost navštívit na pár dní města jako Bonn a Kolín nad Rýnem, následně Berlín a Mnichov. Program zde byl velmi pestrý a náročný, konaly se exkurze do významných muzeí, navštěvovala divadla a kina nebo se jezdilo na výlety do nejbližšího okolí (například do Postupimi, na nejvyšší horu Německa Zugspitze nebo do koncentračního tábora Dachau).

Druhou část pobytu jsem strávila u své hostitelské rodiny v Bad Homburgu v Hesensku, kde jsem navštěvovala i místní gymnázium. Pro všechny účastníky byl připraven speciální studijní program, v jehož rámci jsme se učili o demokracii v Německu, německých médiích a spisovatelích nebo také o německé státní hymně a navštěvovali jsme i řádné vyučovací hodiny. V porovnání s mou školou si myslím, že ta německá je mnohem náročnější. Klade se zde větší důraz na domácí přípravu a v hodinách se také o tématech více diskutuje a pracuje s různými materiály, nejen učebnicemi.

Myslím si, že celý pobyt byl pro mě velmi přínosný. Nejenže jsem se zlepšila a získala jistotu v jazyce, ale také jsem poznala spoustu zajímavých německých míst a získala spoustu nových přátel nejen mezi Němci, ale také lidmi z celého světa.

Jelikož je tato soutěž vyhlašována každý rok a opravdu se jedná o velmi přínosnou a nezapomenutelnou zkušenost, doporučila bych i ostatním spolužákům, aby zkusili své štěstí a přihlásili se. Věková hranice je 18 let a podmínkou minimálně dva roky studia němčiny. Kontaktní informace můžete získat u paní profesorky Frýbové.

Andrea Buchtová, III.

Poslední novinky