Univerzita Pardubice „přivezla“ vědu a techniku na školní hřiště.

20. dubna 2015

Vyzkoušet si řadu pokusů, experimentů, přístrojů a nástrojů, pracovních postupů a zhlédnout odborníky při jejich práci mohli ve čtvrtek 16. dubna žáci naší školy. Týmy akademiků a vysokoškoláků Univerzity Pardubice za nimi dorazil s interaktivní „road-show“ VĚDA A TECHNIKA NA DVORECH ŠKOL.

Na jeden den se hřiště za tělocvičnou změnilo na improvizované laboratoře a mobilní pracovny, v nichž se žáci seznámíli s širokým spektrem zajímavých a zábavných naučných demonstrací, pokusů a her z nejrůznějších oborů pěstovaných na Univerzitě Pardubice.

„Vědu a techniku vezeme za žáky na dvory jejich škol již po osmé, vždy navštívíme 4 školy. Osvědčilo se nám vtáhnout žáky do vědy v jejich domácím prostředí, ve kterém se tolik neostýchají si všechno vyzkoušet a zeptat se našich odborníků na to, co je opravdu zajímá,“říká k tradičním populárně-naučným výjezdům Univerzity Pardubice Ing. arch Iva Svobodová z Oddělení propagace a vnějších vztahů, která je hlavní organizátorkou této akce a je sama absolventkou našeho gymnázia.

Žáci měli možnost potkat se s akademiky a vysokoškoláky z pěti fakult – Fakulty chemicko-technologické, Fakulty ekonomicko-správní, Fakulty zdravotnických studií, Dopravní fakulty Jana Pernera a Fakulty elektrotechniky a informatiky. Na chvíli tak nahlédli do světa chemie, matematiky, robotiky a elektroniky, ale osvěžili si také poskytnutí první pomoci nebo si vyzkoušelí práci geodetů, stavařů a dalších univerzitních odborníků.

Poslední novinky