Úspěchy primy v matematických soutěžích

19. dubna 2016

okresního kola matematické olympiády v Kutné Hoře se zúčastnili tři žáci primy - Richard Weber, Magdaléna Vavřínová a Martin Kubeš. Nejlépe se umístil Richard Weber, který obsadil 2. místo.

Velmi pěkných výsledků dosáhli primáni také ve školním kole Pythagoriády. První místo obsadil Martin Kubeš, druhý byl Jakub Veselý a třetí Magdaléna Vavřínová. Celkem 11 jich bylo úspěšnými řešiteli (Matěj Holoubek, Tereza Kašparová, Martin Špaček, Richard Weber, David Svoboda, Markéta Šmídová, Jan Spáčil a Andrea Prausová).

Poslední novinky