Úspěšný nový rok 2016

12. ledna 2016

všem studentům i zaměstnancům školy. A jak jednotlivé třídy přivítaly měsíc leden? Např. první ročníky včetně primy se seznámily v rámci primární prevence s institucemi pro lidi v tísni a krizovou intervencí. Jako každoročně, navštívila nás zástupkyně z PPP Kutná Hora, tentokrát p. Mgr. Veronika Waneková, psycholožka.

Druhé ročníky čerpají energii na horách.

Pro čtvrté ročníky pedagogického lycea a SOŠPg znamená leden zkoušku pedagogického umu na souvislých pedagogických praxích. Studentky pedagogického lycea většinou absolvují svůj křest ve školních družinách nebo zařízeních pro volný čas a žákyně pedagogické školy budou učit celý měsíc v institucích dle vlastního výběru, tzn. v mateřských školách, školních družinách, v zařízeních pro handicapované apod.

Všem přejeme úspěšné zvládnutí role studentů, učitelů a zejména čtvrtým ročníkům mnoho sil při zdolávání maturitních nástrah.

Za pedagogický tým Marie Frajerová, výchovný poradce školy

Poslední novinky