Vánoční návštěva ARS ELECTRONICA CENTER LINZ

29. prosince 2016

V rámci výuky německého jazyka se žáci Gymnázia Čáslav zúčastnili v prosinci exkurze do rakouského města Linec. Přípravy na vánoční návštěvu probíhali již v hodinách německého jazyka, kde žáci vypracovali zadané úkoly a seznámili se s plánkem města.

V Linci pomáhali žákům se zajímavými a nevšedními úkoly rodilí Rakušané. Přes některé nesnáze dokončili všichni v průběhu dne práci na miniprojektu o městě Linec, vyhledali odpovědi na zadané úkoly a prohlédli si hlavní památky města. Ve městě vládla sváteční nálada a vůně vánočních trhů v čele s majestátným osvíceným stromkem.

Nejvíce potěšila studenty návštěva muzea budoucnosti – ARS ELECTRONICA CENTER LINZ. Zde si mohli vyzkoušet mnoho zajímavých metod, se kterými se jistě budou setkávat naše děti ve školách, či na pracovištích. Jednalo se o virtuální realitu, simulaci letu nebo o  technicko - umělecká díla či animační techniku. Toto muzeum přispívá k celkovému rozvoji města, jelikož je jediné v Evropě.

 Celá exkurze proběhla velmi zdařile. Po návratu byly v hodinách němčiny výsledky práce vyslechnuty a vyhodnoceny, a to se závěrem, že i průmyslové město je turisticky atraktivní.

Ivana Frýbová 

Poslední novinky