Výběr vysokých škol

19. prosince 2016

Pro čtvrté ročníky je prosinec obdobím nejen adventních dní, ale i přihlášek na vysoké školy.

Volbu další   profesionální dráhy ovlivňuje mnoho činitelů. Např. prezentace o vysoké škole, na které studují naši bývalí absolventi. Již tradicí se stává setkání s Bc. Jiřím Havránkem, který studuje magisterský obor na VŠE v Praze. Děkujeme za besedu a  maturujícím přejeme pevné nervy při závěrečném finiši včetně optimální volby budoucího studia.

Poslední novinky