V pátek 21. října se sekunda vypravila na exkurzi do Kutné Hory.

2. listopadu 2016

Nejprve jsme se vydali k chrámu sv. Barbory. U Barbory jsme se na chvíli zastavili a dostali několik úkolů.

Dále jsme pokračovali kolem Hrádku k Vlašskému dvoru, kde pro nás byla připravena prohlídka královské mincovny. Uvnitř nás přivítal středověký pregéř, který nás zde provedl a odpověděl na několik otázek našeho pracovního listu. Dále jsme s průvodkyní podnikli prohlídku prostor Vlašského dvora, kde jsme mimo jiné viděli kapli sv. Václava. Po opuštění Vlašského dvora jsme zamířili k Hrádku, ve kterém byla hlavně hornická expozice v uměle vytvořené štole, původní velký těžní stroj na koňský pohon, takzvaný trejv. Pochvíli jsme se však ocitli v opravdové štole, která nesla název sv. Jiří. Vybaveni helmou, svítilnou a hornickou halenou s kápí, takzvanou perkytlí, jsme mohli na chvíli okusit pobyt ve středověkém dole. Průchod podzemních chodbiček všechny uchvátil stejně jako celý výlet, který expozicí v Hrádku skončil.

Martin Kubeš

Poslední novinky