V primě strašilo

1. listopadu 2015

Halloween je typickým podzimním svátkem v anglicky mluvících zemích a to je důvod, proč jsme v primě v hodině anglického jazyka uspořádali 23.října malou Halloween party.

Studenti si mohli připravit masky – a způsobit tak šok své nebohé třídní učitelce, která vešla do třídy a nikoho nepoznávala. Hráli jsme strašidelné hry, poslouchali písničky, proběhly také dvě miniprezentace o tomto svátku, samozřejmě vše v angličtině. Velké poděkování patří Martinu Kubešovi, který pro nás nachystal hru Halloween na interaktivní tabuli.

Jana Nováková

Poslední novinky