Vodácký kurz

17. června 2018

Ve dnech 28. 5. – 1. 6. 2018 absolvovaly třídy septima a třetí ročník čtyřletého gymnázia vodácký kurz na řece Vltavě. Autobus nás i se zavazadly dopravil do Vyššího Brodu, odkud jsme se již museli doplavit do kempu sami.

Ačkoli by mnozí jistě označili tropické teploty za ideální pro plavbu na lodích, všichni zúčastnění se přiučili, že náhlá bouřka popáleniny od sluníčka nezmírní, nýbrž doplní o kašel a rýmu.

Na kurzu jsme nestrádali ani nedostatkem kultury. V Českém Krumlově všichni zúčastnění dostali rozchod s možností prohlédnout si historické centrum zapsané dokonce i na seznamu UNESCO.

Závěrem bych ráda jménem obou tříd poděkovala pedagogickému dozoru, tedy skupině tělocvikářů a třídnímu učiteli septimy, panu profesoru Mgr. Tomáši Burdovi, za organizaci i všechny příjemné zážitky.

Poslední novinky