Výlet do prvohor nejen za trilobity

17. června 2014

Český kras je bezpochyby jedním z nejkrásnějších koutů naší země.

Tedy výborný typ na výlet či exkurzi. Studenti kvinty a kvarty se do této vápencové oblasti vydali ve čtvrtek  2. června a to s hlavním cílem – najít trilobita nebo nějakou jinou zkamenělinu. Se stejným pocitem je doprovázela prof. Kořínková, Rýparová  a prof. Hasík. Tento výlet byl totiž od začátku laděn do paleontologicko - geologické exkurze, jejímž cílem bylo nalezení co největšího množství zkamenělin z devonských vápenců prvohorního moře. Vydali jsme se tedy po stopách Joachima Barranda a začali prohlídkou Koněpruských jeskyní s unikátními koněpruskými růžicemi. Po příjemně chladném podzemí nás čekalo putování s batohem na zádech, sluncem v patách a geologickým kladívkem v ruce. Po vápencových lomech nás provázel paleontolog a zejména pak „trilobitolog“ Mgr. Štěpán Rak, který na nás zapůsobil nejen jako velký odborník a nadšenec ve svém oboru, ale také jako neskutečně pozitivně naladěný člověk. Poslouchat jeho povídání o krasu, pravěkém moři, zkamenělinách a vůbec o všem, byl jeden velký zážitek. Všichni jsme mohli být spokojeni, protože opravdu každý našel zkamenělé mušličky, mechovky, lilijice, hlavonožce, šnekovité Platycery a kousky trilobitů. Krásnou tečkou za naším krasovým putováním byla návštěva pověstmi opředené vesničky Svatého Jana pod Skalou.  Zde zřejmě zapůsobil duch poustevníka Ivana (později Jana) a my na poslední lokalitě našli „pouze“ části trilobitů, nicméně jsme odjížděli spokojeni a s jakousi vnitřní pokorou.  Myslím tím pokoru, s jakou se skláníme před samotnou přírodou, která nám dovolila najít své miliony let staré poklady. A že je to opravdu dobrý pocit takový „kámen věčnosti“ najít.      

Lenka Kořínková 

Poslední novinky