Výlet

1. června 2013

Dne 28. května 2013 se třídy kvinta a I. G vydaly na poznávací exkurzi, jejímž cílem bylo letiště v Chotusicích a zámek Kačina

I přes přetrvávající nepříznivou předpověď nám bylo právě v tento den dopřáno slunečného počasí. Po krátké cestě autobusem a dvouminutovém zpoždění na letištní vrátnici jsme se ocitli na prvním místě plánované cesty. Byl jím letištní hangár s opravnou letadel. Po názorné ukázce všech technických vymožeností s odbornou přednáškou jsme se přesunuli do druhé budovy - na letecký trenažér. Místo, kterým prošli všichni současní piloti, nám poskytlo skutečně zajímavou podívanou. Někteří spolužáci si dokonce mohli takový simulovaný let vyzkoušet. Dále následovala již jen prohlídka malého historického muzea a konečně vlastní cíl naší návštěvy – biologická ochrana letiště – dravci. Odborná přednáška sokolníka s názornou ukázkou všech dravců nás skutečně nadchla. Letiště jsme opouštěli plni nových dojmů.

Další zastávkou se stal zámek Kačina. Zde se nás ujala velmi sympatická a ochotná paní průvodkyně, která nás svým bohatým a temperamentním výkladem naprosto odzbrojila. Interiér zámku nám byl tímto způsobem přiblížen velmi netradičně.

Dík patří třídním profesorkám Vránové a Žákové, které byly ochotny zprostředkovat nám tuto exkurzi.

 Karolína Jelínková a Adam Ronovský, kvinta

Poslední novinky