Výsledky práce

23. června 2015

Ke konci školního roku se hodí zreflektovat práci, kterou jsme se studenty v rámci hodin výtvarné výchovy vytvořili.

V průběhu školního roku jsme pracovali na mnoha tématech, seznamovali se s novými technikami, rozvněž procvičovali techniky známé a ověřené. Výsledných prací vzniklo opravdu velké množství, proto jsem vytvořila úzký výběr, se kterým se můžete seznámit i vy.


Děkuji tímto studentům za svědomitou práci v hodinách.

Mgr. Horáková

Poslední novinky