Vývoj politických stran v ČR po roce 1989

3. října 2013

byl tématem přednášky PhD. Jakuba Charváta, jenž působí na Metropolitní univerzitě na katedře politologie a humanitních studií.

Ve středu 2. 10. 2013 seznámil studenty 4. ročníků se spektrem našich politických stran, což jim usnadní orientaci na politické scéně už v nejbližších týdnech jako voličům, kteří přistupují k volebním urnám poprvé. Diskutoval s nimi o vývoji jednotlivých stran i o možnosti nás, voličů, ovlivnit další vývoj ve společnosti.

J. Šorčíková

Poslední novinky