Vzácná návštěva

23. února 2016

V pondělí 22. 2. 2016 navštívil naši školu předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan Hamáček

V krátkém jednání s vedením školy za přítomnosti starosty Města Čáslav a senátora J. Strnada byla na programu současnost, stav i záměry školy samotné i čáslavského školství všeobecně. V hodinovém setkání se studenty se beseda zabývala především mezinárodními aspekty české politiky, otázkami EU, uprchlickou krizí a jejím možným dalším vývojem.

PaedDr. Zdeněk Sejček, ředitel školy

Poslední novinky