Workshop aneb Chodící lidé

9. dubna 2013

Ve středu 20.3 jsme se zúčastnili „Workshopu“. Nikdo z nás předem netušil, co bude konkrétní náplní programu, ale jakmile jsme dostali do rukou dotazník, který se týkal lidí s postižením a s naším pohledem na ně, začali jsme tušit, o co asi půjde.

S klapkami na očích jsme se vžili do role nevidomých cestujících. Naším prvním úkolem bylo přemístit se ze sborovny  do učebny číslo 15. V tu chvíli si někteří z nás uvědomili, že i když po chodbách školy chodíme každý den, s klapkami na očích už to není tak lehké. Ve třídě jsme  prodiskutovali své pocity a názory na cestu. Poté jsme se rozdělili do tří skupin a chodili po různých  stanovištích, kde byly připraveny rozmanité  pomůcky a činnosti, které nás seznamovaly s problematikou nevidomých, hluchých a tělesně postižených. V průběhu následujícího času jsme si vyzkoušeli  jaké je to jezdit na vozíčku, manipulovat se slepeckou hůlkou, dávat dopomoc těm, co ji potřebují a jak se k nim chovat. Zjistili jsme, že i lidé s postižením mohou žít plnohodnotným životem a většina z nich si nepřipadají nějak omezovaní. 

Na konci „workshopu“ jsme dostaly záludnou otázku. Co nám dnešní  den dal , co jsme si uvědomili a co si sebou odnášíme. Většinou padala slova jako pochopení, porozumění, obdiv, spolupráce, tolerance atd. Za 14 dní jsme se setkali s nevidomou dívkou Káťou.Nikdo z nás by neřekl, že musí mít ke svému samostatnému životu „kompenzační pomůcku“, slepeckého psa. Byli jsme překvapeni, kolik vůle, odhodlání a síly v sobě člověk má, když chce dosáhnout svého cíle. Káťa nám dala prostor pro kladení jakýchkoli  otázek.Velice živě jsme diskutovali o příčině její vady , studiu i soukromém  životě. Úspěšně ukončila  VŠ , pracuje jako asistentka  a pokračuje v doktorandském studiu.  Byla velice milá, vstřícná a pro nás velkým vzorem ve všech oblastech.

Myslíme si,  že pro celou  třídu bylo toto setkání  velmi přínosné. Obohatilo nás novými  zkušenostmi a  poznatky.Děkujeme  p. prof. Frajerové  za zprostředkování  akce a  Obecně prospěšné společnosti  Sirius za vynikající   projekt „Chodící lidé“.

 

Lucie Kádnerová ,  2.Ly  a  Lucie Keltnerová , 3.r.SOŠPg

 

Poslední novinky