Závěr matematických soutěží

13. června 2017

Nejmladší studenti z osmiletého gymnázia v měsících dubnu a květnu reprezentovali školu v okresních kolech matematických soutěží.

Vynikajících výsledků dosáhli studenti sekundy. Richard Weber vyhrál okresní kolo Pythagoriády a v okresním kole Matematické olympiády se umístil na 2. místě. V Matematické olympiádě se mezi úspěšné řešitele probojovali také Magdaléna Vavřínová a Martin Kubeš.

Pokud jde o studenty primy, nejlepších umístění v obou soutěžích dosáhl Jaroslav Bohatý, kterému také patří pochvala.

Vyučující matematiky děkují všem, kteří se probojovali do okresního kola, za reprezentaci školy a přejí hodně úspěchů v příštím školním roce.

T. Vránová, za předmětovou komisi MAT

Poslední novinky