Z korespondence ředitele školy

2. října 2013

Denně přináší pošta, ať už v obálkách nebo pošta elektronická, velké množství sdělení.

Většinu tvoří přípisy z úřadů, žádosti rodičů a studentů, dotazy ke studiu, dotazníky, tabulky k vyplnění, omluvenky, směrnice. Občas příjde dopis, který pohladí. (Zveřejnění je projednáno s pisatelkou)

Poslední novinky