Z Vesmíru do doby ledové

4. května 2013

Dne 22. dubna se žáci Kvarty v doprovodu profesorek Krejčíkové a Kořínkové vydali na biologicko-fyzikální exkurzi do Prahy.

Po příjezdu na hlavní nádraží jsme se vydali do holešovického planetária, kde jsme si nejprve prohlédli několik vesmírných modelů a zajímavých fyzikálních jevů a poté jsme absolvovali projekci o Vesmíru a stvoření Země. 

Jako druhý bod byla naplánovaná výstava Giganti doby ledové, kde byly vystaveny modely zvířat životní velikosti, která žila v době ledové. Zde nám paní průvodkyně pověděla o těchto tvorech to, o čem nikdo z nás neměl ani tušení. Věděli jste, že šavlozubý tygr není tygr, ale patří do skupiny lvů? A že své tesáky vysouvá pouze k lovu a jinak jsou schované? Nebo třeba že největším zvířetem v době ledové pravděpodobně nebyl mamut, ale lenochod? My už to víme. 

Všechno dobře dopadlo, v zrcadlovém a skleněném bludišti, které jsme navštívili nakonec, jsme se neztratili. Děkujeme paním profesorkám Krejčíkové a Kořínkové za trpělivost a organizaci. Těšíme se na další exkurze! 

 Jitka Richterová

Poslední novinky