Za angličtinou do Prahy

30. října 2017

V úterý 24. 10. 2017 se naše třída II. G již podruhé vydala na představení do pražského divadla Reduta, které bylo pořádáno mezinárodní hereckou společností Bear Education Theatre specializující se na výuku angličtiny formou interaktivních divadelních představení.

Sešli jsme se v brzkých ranních hodinách na vlakovém nádraží v Čáslavi, abychom se dopravili po železniční trati do hlavního města. Po příjezdu jsme se rozdělili do skupinek podle toho, kam měl kdo před představením namířeno s cílem sejít se v plném počtu před budovou divadla. Všem se nám nakonec podařilo dostat se na místo srazu včas, a navíc jsme měli výhodu, že jsme se dostavili na představení jako první, a tudíž bylo mnohem pohodlnější vybrat si dobrá místa k sezení.

Představení zaměřující se na historii Anglie od počátku roku 0000 do období vlády královny Alžběty I. se nám velice líbilo. Bylo zmíněno několik opravdu důležitých událostí (např. bitva u Hastingsu roku 1066 nebo tzv. války růží probíhající v letech 1455-1487) a významných osobností (např. Alfréd Veliký, Vilém I. Dobyvatel nebo Jindřich VIII. Tudor), kteří se podíleli na tvorbě anglických dějin. Všem se alespoň částečně podařilo porozumět anglickým textům, čímž se potvrdilo, že jsme si z hodin anglického jazyka přece jen něco odnesli. Herci byli velice sympatičtí a plní entuziasmu. Po celou dobu trvání představení se snažili diváky mnoha různými způsoby vtáhnout do příběhu. Bylo to opravdu pěkné a povedené představení, za něž si herci vysloužili zvučný potlesk.

Za organizaci našeho výletu bychom rádi poděkovali naší třídní profesorce Taťáně Vránové.

Sára Charvátová, II. G

Poslední novinky