Za historií v našem městě!

26. září 2016

Dne 20. září se o hodině dějepisu žáci sekundy seznámili s historií čáslavského Hrádku.

Společně s PhDr. Drahomírou Novákovou z Městského muzea v Čáslavi vystoupali na pozoruhodnou vyvýšeninu nedaleko Podměstského rybníka, kde dle výpovědi hmotných pramenů žili vůbec první obyvatelé této lokality, a to již v pozdní době kamenné. Dozvěděli se, jakým způsobem se tzv. „Hrádek“ vyvíjel i v dalších staletích. Nejvíce je – s ohledem na právě probíranou látku – zaujalo období středověku. Nahlédli též do zákoutí archeologických výzkumů archeologa Klimenta Čermáka, z nichž nejpozoruhodnější byly artefakty langobardského prstenu znázorněného na jednom z informačních panelů a keramická nádoba ve tvaru býčí hlavy, jejíž duplikát dokonce každý mohl držet v ruce a prohlédnout si jej tak z bezprostřední blízkosti.

K. Trávníčková

Poslední novinky