Za uměním do Prahy

13. února 2015

V úterý 10.2 jsme se v rámci dějin umění vydali spolu s panem profesorem Novákem a paní profesorkou Kořínkovou do Prahy

Po příjezdu jsme měli možnost vidět secesní domy, barokní kostel či kopii Turínského plátna. Poté jsme zamířili do Anežského kláštera, bývalého sídla řádu klarisek a františkánů, jenž je dnes součástí komplexu Národní galerie. V expozici jsme zhlédli gotické sochy a obrazy, mimo jiné i od Mistra vyšebrodského oltáře, Mistra třeboňského oltáře a Mistra Theodorika. Pan profesor nevedl výklad jen v rovině výukové, ale i filosofické, takže nám mnohokrát pomohl obrazy lépe pochopit. Po návštěvě kláštera jsme se prošli ulicí Na Stínadlech, kde se ve Foglarových knihách proháněli Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Rychlonožka a Červenáček z Rychlých šípů. Nechyběla též procházka starou židovskou čtvrtí Josefov. Dále jsme měli možnost vidět Modrý pokoj hudebního skladatele Jaroslava Ježka, sochu Franze Kafky, památník Jana Palacha či renesanční dům U Minuty. 

Panu profesorovi Novákovi děkujeme za krásnou a naučnou exkurzi a paní profesorce Kořínkové za doprovod. 

 

Za třídu sexta Eliška Chudomelová 

Poslední novinky