Založení Karlovy univerzity

18. dubna 2018

bylo námětem přednášky prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc. Pan profesor je historikem specializujícím se na dějiny pozdního středověku.

Jeho fundované přednášky jsou pohlazením po duši učitelů a současně i ukázkou přednášek, které budou čekat naše studenty na vysokých školách (pokud budou mít štěstí na dobré pedagogy). Letošní „osmičkový“ rok je rokem mnoha výročí. Od založení Karlovy univerzity letos právě v těchto dnech uplyne 670 let.

Mgr. J. Šorčíková

Poslední novinky