Židovské město

20. února 2016

Dne 16. 2. se žáci druhého ročníku gymnázia a sexty vydali v doprovodu paní profesorky Čechové, Krejčíkové a Šorčíkové za poznáním židovského města do Prahy.

Cílem již dlouho očekávaného výletu bylo rozšíření našich znalostí u právě probíraného náboženství - judaismu.  Na začátku jsme se zúčastnili přednášky, při které nás velice zajímavou formou seznámili se svátky, tradicemi a vlastně s celým průběhem života židovské rodiny. Nejzajímavější část exkurze následovala hned poté. Navštívili jsme Staronovou synagogu i židovský hřbitov. Byli jsme obeznámeni se symboly na náhrobcích i se způsobem, jak se zesnulí židé pohřbívali. Nejvíce na nás zapůsobila Pinkasova synagoga. Vidět tolik jmen osob, které trpěly v koncentračních táborech a zemřely, to je velmi silný zážitek. I dětské kresby, které vznikly v Terezíně, v nás zanechaly rozporuplné pocity. Poslední navštívená synagoga nesla název Klausová. Zde jsme měli příležitost vidět tradiční židovské předměty a dozvědět se více o židovských svátcích. Poděkování patří nejenom paním profesorkám, ale také paní průvodkyni, která nás po celý den provázela.

Nikola Kokešová, Kamila Černá II. G

Poslední novinky