Pedagogické lyceum (2021 – 2022)

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 – denní studium oboru s kódem: 7842M03

V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 bude přijato nejvýše 26 žáků.

Kritéria 1. kola přijímacího řízení: budou zveřejněna do 31. 1. 2021
Podání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy: do 1. 3. 2021

Pro 1. kolo přijímacích zkoušek jsou stanoveny termíny takto:

Termíny jednotných zkoušek: 1. řádný termín: 12. 4. 2021, 2. řádný termín: 13. 4. 2021.
Náhradní termíny jednotných zkoušek: 1. náhradní termín: 12. 5. 2021, 2. náhradní termín: 13. 5. 2021

Profilové zkoušky se na tento obor nekonají.

Náhradní termíny jsou určeny pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohli zúčastnit prvního a druhého řádného termínu a řádně se omluvili.

Nový formulář přihlášky pdf ke stažení zde: přihláška

Nový formulář přihlášky xlsx ke stažení zde: přihláška