Předškolní a mimoškolní pedagogika (2021-2022)

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 – denní studium oboru s kódem: 7531M01

V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 otevíráme dvě třídy, každou nejvýše po 22 žácích.

Kritéria 1. kola přijímacího řízení: budou zveřejněna do 31. 1. 2021.

Podání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy: do 1. března 2021.


Nový formulář přihlášky pdf ke stažení zde: přihláška

Nový formulář přihlášky xlsx ke stažení zde: přihláška