Školní přijímací zkoušky pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Ve dnech 4. a 5. června 2020 proběhly na naší škole do oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika školní přijímací zkoušky. Přivítali jsme 76 uchazeček se zájmem studovat tento obor a viděli jsme pěkné výkony. Nejen jim, ale i ostatním zájemcům o obory Gymnázium 8-leté, Gymnázium 4-leté a Pedagogické lyceum přejeme mnoho zdaru v dalších didaktických testech jednotné přijímací zkoušky.

Těšíme se na vás.

Za pedagogický tým RNDr. Ivana Rýparová