1. den otevřech dveří – 10.11.2022

Dne 10. listopadu 2022 se letos poprvé v 14:30 otevřely dveře pro uchazeče o studium na naší škole.
S budoucími žáky jsme přivítali i jejich rodiče a sourozence. Jejich kroky se zastavily hned ve vestibulu přízemí, kde si společně vyslechli hudební vystoupení a většina z nich si i zazpívala s žáky. Pro návštěvníky v hodinových intervalech následovaly informace o otevíraných oborech, možnost ilustrativních testů, prohlídka učeben a vyzkoušení školních přijímacích zkoušek – ověření předpokladů výchov v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogiky. Celé odpoledne bylo provoněné navíc vůní koláčků, které žáci nabízeli za dobrovolný příspěvek na záchrannou stanici Pavlov. Všichni účastníci se po 18. hodině rozešli domů a určitě si každý odnesl plno obohacujících dojmů. Nezbývá se již nyní těšit na další lednové setkání. Brzy na viděnou!
Vedení školy