Poděkování

Vážení  žáci, kolegové,dovolte nám, abychom Vám osobně za celé vedení školy vyslovili velké poděkování za úspěšné zvládnutí složitého školního roku 2019/2020 spojeného s mimořádnými událostmi a úkoly. Přejeme Vám příjemně strávené léto a načerpání sil do další záslužné a radostné Čtěte více

ROČNÍKOVÉ PRÁCE KVARTÁNŮ

Žáci kvarty dovršením tohoto školního roku splní i povinnou školní docházku. Tento mezník v jejich studiu dokládají i jejich ročníkové práce, které jsou důkazem schopnosti využít získané znalosti a dovednosti v komplexnějším kontextu. Letošní prezentace ročníkových prací se konaly v pátek, 26. 6. Čtěte více

Škola díky Erasmu+ rozšířila svou anglickou knihovnu a získala nové učebnice na mezinárodní jazykové zkoušky

Díky úspěšnému projektu „Učitelé v pohybu“, realizovanému v rámci Klíčové akce 1 programu Erasmus+, získala naše škola nemalé finanční prostředky na další modernizaci výuky cizích jazyků a efektivnější využití informačních technologií ve výuce. Tyto prostředky byly v souladu s projektovým záměrem využity zejména k financování Čtěte více