Beseda s Mgr. Michaelem Žantovským

Mgr. Michael Žantovský, pamětník a přímý účastník nedávných dějin našeho státu, besedoval se studenty našeho gymnázia a SOŠPg ve středu 22. 1. 2020.

Připomněl své čáslavské kořeny a popovídal o své současné práci. Pracuje jako ředitel Knihovny Václava Havla. Ta nabízí současným studentům i možnosti, jak nahlédnout na divadelní hry a další literární díla bývalého prezidenta očima mladých protagonistů.

Dotazy směřovaly nejen k jeho práci velvyslance ČR v USA, Velké Británii a Izraeli, ale i k časům Sametové revoluce. Pan Žantovský vyprávěl o osobním kouzlu bývalého prezidenta a o situacích, jež s ním prožil.

Myslím, že taková setkání, která studentům přiblíží atmosféru roku 1989 a osobu Václava Havla, jsou stále vzácnější.

J. Šorčíková