Botanická zahrada – Praha

Posledním společným výletem tohoto školního roku třídy 3. L byla návštěva Botanické zahrady v Praze.

Počasí se vydařilo, žáci si sebou vzali dobrou náladu, co jiného si přát.

Všichni zúčastnění jsme si to moc užili.

Jindra Housková Kupková